DİL VE ANLATIM test sorulari


DİL VE ANLATIM test sorulari

DİL VE ANLATIM
1}SORU¬} Kimseye ihtiyaç duymadan yapabileceğiniz işleri yazın.
CEVAP}Yemek yerim,uyurum,konuşurum.
2}SORU}Kelimelerin neden diğer kelimeleri grup oluşturması gerektiğini açıklayın.
CEVAP}Bir cümle oluşması için.
3}SORU}Tas kelimesi sizde nasıl bir çağrıştırım uyandırıyor?
CEVAP}yemek tası,kafa tası
4}SORU}Tasın yere düşünce çıkardığı sesi kelime olarak yazım.
CEVAP}Tak
5}SORU}Soyut anlamlı kelimelerin şiir içinde anlamsal bir derinlik kazandırıp kazandırmadığını yazın.
CEVAP}Kazandırır.
6}SORU} Gözüm ağırdığı için doktora gittim.
Çekmecenin gözgünden kalem aldım
Öğretmenin gözünden düştüm.
Yukarıdaki cümlede göz kelimesi kaç farklı anlama gelecek şekilde kullanılmıştır?
CEVAP}3farklı şekilde kullanılmıştır.1 insanın gözü,2çekmecenin gözü,3ögretmenin gözü
7}SORU}Kahve kelimesinin değişik anlamlara gelecek şekilde cümlelerde kullanınız.
CEVAP} Ben kahve içtim.
Dedem kahveye gitti.
8}SORU}Aşağıda verilen kelimelerin köklerini parantez içinde yazınız.
CEVAP}Doğruldu (du) Yaşardı (dı)
Gidilmez (mez) Daralıyor (yor)
Yaratıcı (cı) Süzgeç (geç)
İnandırıcı (cı) dinlettiren (ren)
9}SORU}Karagöz oyunu örneği getiriniz.
CEVAP}
Karagöz}Hah…yakaladım kerata…
Hacivat}Aman birader ne yapıyorsun
Karagöz}Ne yapacağım seni pataklıyorum..
Hacivat}aman birader enfiye kutunu kırdın…
10}SORU}Kelimelerin farklı anlamlarda kullanılmasında kişisel özellikler ile tarihsel ve toplumsal gelişmelerin etkisinin büyük olduğu görüşüne katılıp katılmadığını belirtiniz.
CEVAP}Katılıyorum..
11}SORU}Zaman içinde kelimeler anlam genişlemesine ve anlam kaynamasına uğrar.Kelimeler ilk anlamlarından uzaklaşır.Kelimenin kullandığı yerde sonradan kazandığı bu anlama onun yan anlamı denir.
CEVAP}Doğru.
12}Yan,ayak,yak kelimelerini farklı anlamlara gelecek şekilde cümlede kullanınız.
CEVAP}
Gemi rüzgardan yan yattı.
Koşmaktan ayakları ağırdı.
Hava sogunca sobayı yaktı.
13}SORU}Çehre anlamındaki yüz kelimesi ile bir sayı olan yüz eş sesli iki kelimedir.Sizce bu iki kelimenin temel anlamları arasında her hangi bir ağ var mıdır?
CEVAP}Yoktur.
14}SORU}Pazardan alınan malzemelerin sepetle veya çantayla taşınması taşıma amacının gerçekleşmesinde ne gibi farklılıklar vardır.
CEVAP}Çantayla zor,sepetle daha kolay.
15}SORU}Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A}Baş başa vermiş çocukların sorunlarından söz ediyorlardı.
B}İnsanımızın belirleyici özelliklerinden biride konuk sevgisidir.
C}Romandaki kişilerin tipik iç Anadolu insanın özelliklerini taşıdığını söyledi.
D}Televizyondaki kültür ve sanat programları sürekli izlenir.
CEVAP} C
16}SORU}Aşagıdakilerden hangisi de yazım ya da noktalama yanlışı yoktur?
A}Bugün,saat15.45;tebuluşacagız onunla.
B}Kapıyı yüzüne niçin kapadı verdi?
C Ödevlerinizi yaptınız mı yapmadınız mı?
D Sen ki her şeyi bildigini söylemez miydin?
17}SORU}Aşagıdaki cümlelerin hangisinde ulama yapılmıştır?
A}Akıllı düşman akılsız dostan daha iyidir
B}Taşıma su ile değirmen dönmez.
C}Öfkeyle kalkan zararla oturur.
D}Doğru bilinmeyince eğri bilinmez.
CEVAP}A
18}SORU}Aşagıdaki cümlelerin hangisinde balgama gurubu vardır?
A}Mustafa can ogün bizi utandırdı.
B}Konuya çok iyi hazırlanmış.
C}Pos bıyıkları hepimizi güldürüyordu.
D}Dolaptan biraz peynir ve reçel çıkardı.
CEVAP}B
19}SORU}Aşagıdaki cümlelerin hangisinde parmak kelimesi deyim içinde kullanılmıştır?
A}O, parmakla gösterilen çok ünlü bir kimse.
B}Maçtaki oyunuyla herkese parmak ısırttı.
C}Anlattığı fıkra ile olaya parmak bastı.
D}Parmağını inciten çocuk bir köşede sızlanıyordu.
CEVAP}B
20}SORU}Aşagıdaki cümlelerin hangisinde tekrar gurubu farklı bir yapıda oluşmuştur?
A}Doğru dürüst konuşacaksan konuşalım.
B}Eski işinde iyi kötü geçine biliyordu.
C}Bu işlerden az çok bende anlarım.
D}Kasabada büyük küçük herkesin dilindesin.
CEVAP}D
21}SORU}Aşağındaki cümlelerin hangisinde tamlayan ve tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır.
A}Hiç bitmiyor derdi insanların.
B}Beyaz evin çevresi ağaçlarla dolu.
C}Ders kitaplarımın hepsini kapladım
D}Yoruldum yılarca ayrılık çekmekten.
CEVAP}D
22}SORU}Aşagıdaki cümlelerde bulunan sıfat tamlamalarından hangisinin sıfat unsuru bir aitlik grubudur?
A}Bir şey biliyoruz ki konuşuyoruz.
B}Hiçbir zaman mutlu olamadım ki…
CEVAP}A
23}SORU}Aşagıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil grubu vardır.
A}Okumayı alışkanlık haline getirmelisin.
B}Gösterişten hiç hoşlanmıyorum.
C}Konuşmak için çok gayret etti.
CEVAP}B
24}SORU}Aşagıdaki cümlelerde geçen sıfat tamlamalarının hangisinin sıfat unsuru bir sıfat fiil grubudur.
A}Gösterdiği yakınlığa layık olmaya çalışıyor.
B}Yaprakları sararmış ağaçlar güzü çağırıyor.
C}Soğuyan havalar birçok insanı hasta etti.
CEVAP}C
25}SORU}Aşagıdaki cümlelerin hangisinde ikileme cümleye zorlukla anlamı katmıştır?
A}Gece gündüz demeden çalışıyordu.
B}Çamurlara bata çıka ilerliyorduk.
C}Yaptığı yanlışı ergeç anlayacak.
CEVAP}A
25}SORU}Aşağıdaki cümlelerden hangisinde çekmek kelimesi tükenmek anlamında kullanılmıştır.
A}Pilav suyunu iyice çekmiş.
B}Bankadan bir miktar para çekti.
C}Ceketin astarı çekmiş
CEVAP}A.
26}SORU}Aşagıdaki cümlelerin hangisinde hafif kelimesi kurşun ağır bir madendir.cümlesindeki ağır kelimesi almanca karşıtıdır.
A}Kaç gündür midemde hafif bir ağrı var.
B}Savaşta hafif bir yara almıştı.
C}Eline alınca hangisinin daha hafif olduğunu hissediyordu.
CEVAP}C
27}SORU}Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir kelime gurubu vardır.
A}Okula yaklaşırken de kolumdan ayrılmadı.
B}Güneş gökyüzüne yükseldikce güneşin sıcagı artıyordu.
C}sabahleyin uyandıgı zaman odam gün ışıgı doluydu
28}SORU}Aş ağıdaki cümlelerin hangisinde kelime gurubu yoktur.
A}İstanbul bin dört yüz elli üç yılında fethedildi.
B}Yavaş yavaş yürüyerek ağacın altında durduk
C}Şaşgınlıgını iki karşı arasına dügümledi.
CEVAP}B
28}SORU}Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi ötekilerden farklı anlamdadır?
A}Acele hazırlanıp yola koyuldu.
B}Haberi alınca yola kar yağmur demeden yola düştü.
C}Sıcağa kalmamak için erkenden yola çıktı.
CEVAP}C


Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !